Táto stránka pre svoju správnu funkčnosť vyžaduje súbory cookies. Slúžia na authentifikáciu návštevníka, analýzu návštevnosti a reklamnú personalizáciu.
logo Knowledge base KB
mobile

Povolenie nešifrovanej komunikácie v Android aplikácii

Android od určitej verzie vyžaduje, aby aplikácie komunikovali len šifrovanou formou (ERR_CLEARTEXT_NOT_PERMITTED). V prípade, ak je z nejakého dôvodu nutné takúto komunikáciu povoliť, je možné tak urobiť v konfigurácii aplikácie nasledovne:

Do priečinka res/xml vytvoríme súbor network_security_config.xml

Zdrojový kód:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<network-security-config xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <base-config cleartextTrafficPermitted="true" >
    </base-config>
</network-security-config>

a pridáme ho do informácii o aplikácii AndroidManifest.xml

Zdrojový kód:
<application
...
android:networkSecurityConfig="@xml/network_security_config"
...
>

Keywords: Android, HTTP

Codeblog