Táto stránka pre svoju správnu funkčnosť vyžaduje súbory cookies. Slúžia na authentifikáciu návštevníka, analýzu návštevnosti a reklamnú personalizáciu.
logo Knowledge base KB
mobile

Prvý a posledný deň v mesiaci

Zistenie prvého a posledného dňa v mesiaci využijeme napríklad pri filtrovacích poliach.

Prvý deň v mesiaci má vždy číslo 1, no počet dní v mesiaci sa líši podľa konkrétneho mesiaca alebo podľa toho, či je rok priestupný alebo nie. Na zistenie počtu dní v mesiaci využijeme statickú metódu System.DateTime.DaysInMonth.

Zdrojový kód:
using System;

...

private static void GetMonthRange(int Month, int Year, out DateTime FirstDay, out DateTime LastDay)
{
    FirstDay = new DateTime(Year, Month, 1);
    LastDay = new DateTime(Year, Month, DateTime.DaysInMonth(Year, Month));
}


Použitie:

Zdrojový kód:
DateTime FirstDay;
DateTime LastDay;
GetMonthRange(9, 2021, out FirstDay, out LastDay);

Keywords: C#, DateTime, Range

Codeblog