Táto stránka pre svoju správnu funkčnosť vyžaduje súbory cookies. Slúžia na authentifikáciu návštevníka, analýzu návštevnosti a reklamnú personalizáciu.
logo Knowledge base KB
mobile

Extrahovanie desatinnej časti čísla v MS SQL

Najjednoduchším spôsobom na extrakciu desatinnej časti čísla (resp. čísla za desatinnou čiarkou v pravo) je použiť delenie číslom 1 so zvyškom. Získaný zvyšok je hodnota ktorú potrebujeme.

Príklad:

Zdrojový kód:
DECLARE @TestNum NUMERIC(12, 6) = 5.063

SELECT (@TestNum % 1) as NumValue, SUBSTRING(CAST(@TestNum % 1 as NVARCHAR), 3, LEN(CAST(@TestNum % 1 as NVARCHAR))-2) as StrValue

Keywords: MS SQL, DECIMAL PART

Codeblog