Táto stránka pre svoju správnu funkčnosť vyžaduje súbory cookies. Slúžia na authentifikáciu návštevníka, analýzu návštevnosti a reklamnú personalizáciu.
logo Knowledge base KB
mobile

Zoznam všetkých views v databáze

Zoznam všetkých views v databáze vieme nájsť vo view VIEWS v schéme INFORMATION_SCHEMA:

Zdrojový kód:
SELECT TABLE_SCHEMA AS [Schema], TABLE_NAME AS [ViewName], VIEW_DEFINITION AS [DefinitionQuery]
FROM [INFORMATION_SCHEMA].VIEWS


Ich zoznam vieme získat aj pomocou view TABLES, avšak bez ich definičnej query:

Zdrojový kód:
SELECT TABLE_SCHEMA AS [Schema], TABLE_NAME AS [ViewName]
FROM [INFORMATION_SCHEMA].TABLES
WHERE TABLE_TYPE = 'VIEW'

Keywords: MS SQL, VIEWS, INFORMATION_SCHEMA

Codeblog