Táto stránka pre svoju správnu funkčnosť vyžaduje súbory cookies. Slúžia na authentifikáciu návštevníka, analýzu návštevnosti a reklamnú personalizáciu.
logo Knowledge base KB
mobile

Kópia tabuľky bez znalosti jej štruktúry

Na vytvorenie kópie tabuľky, ktorej nepoznáme štruktúru (napríklad sa jej štruktúra môže v budúcnosti meniť) môžeme použiť zápis SELECT INTO s tým, že namiesto vymenovania stĺpcov použijeme TOP 0 *, čím zabezpečíme skopírovanie všetkých stĺpcov tabuľky bez samotných dát.

Zdrojový kód:
SELECT TOP 0 * INTO [CielovaTabulka] FROM [ZdrojovaTabulka]

Keywords: MS SQL, TABLE COPY

Codeblog