Táto stránka pre svoju správnu funkčnosť vyžaduje súbory cookies. Slúžia na authentifikáciu návštevníka, analýzu návštevnosti a reklamnú personalizáciu.
logo Knowledge base KB
mobile

Odoslanie SMS

Na odoslanie SMS správy z našej aplikácie môžeme použiť triedu SmsManager z namespace android.telephony

Zdrojový kód:
import android.telephony.SmsManager;

...
public static void sendSMS(Context context, String address, String body)
{
    SmsManager smsManager = SmsManager.getDefault();
    smsManager.sendTextMessage(address , null, body, null, null);
}

...


Pre metóda pre svoj beh vyžaduje nejaké oprávnenie, preto ich je nutne pridať do AndroidManifest.xml

Zdrojový kód:
<uses-permission android:name="android.permission.SEND_SMS" />
<uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE" />

Keywords: Android, SMS

Codeblog