Táto stránka pre svoju správnu funkčnosť vyžaduje súbory cookies. Slúžia na authentifikáciu návštevníka, analýzu návštevnosti a reklamnú personalizáciu.
logo Knowledge base KB
mobile

Zoznam preferovaných jazykov návštevníka

Informácia o preferovaných jazykoch nám umožní vhodne zvoliť jazyk stránky pre nových návštevníkov.

Zdrojový kód:
public function GetAcceptedLanguages()
{
    $langs = filter_input(INPUT_SERVER, "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE", FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS);
    if ($langs != "")
    {
        $array = explode(",", $langs);
            
        //Odfiltrujeme "quality value"
        for ($i = 0; $i < sizeof($array); $i++)
        {
            if (strpos($array[$i], ";") !== false)
            {
                $array[$i] = explode(";", $array[$i])[0];
            }
        }
            
        return $array;
    }
    
    return [];
}

Keywords: PHP, Languages

Codeblog