Táto stránka pre svoju správnu funkčnosť vyžaduje súbory cookies. Slúžia na authentifikáciu návštevníka, analýzu návštevnosti a reklamnú personalizáciu.
logo Knowledge base KB
mobile

Zoznam všetkých tabuliek v databáze

Zoznam všetkých tabuliek v databáze vieme nájsť vo view TABLES v schéme INFORMATION_SCHEMA:

Zdrojový kód:
SELECT TABLE_SCHEMA AS [Schema], TABLE_NAME AS [TableName]
FROM [INFORMATION_SCHEMA].TABLES
WHERE TABLE_TYPE = 'BASE TABLE'

Keywords: MS SQL, TABLES, INFORMATION_SCHEMA

Codeblog