Táto stránka pre svoju správnu funkčnosť vyžaduje súbory cookies. Slúžia na authentifikáciu návštevníka, analýzu návštevnosti a reklamnú personalizáciu.
logo Knowledge base KB
mobile

Temp priečinok pre prihláseného používateľa

Pre získanie cesty k Temp priečinku pre aktuálneho prihláseného používateľa je možné získať cez metódu System.IO.Path.GetTempPath.

Zdrojový kód:
using System;
using System.IO

...

public static string GetTempFolder()
{
    string Folder = Path.GetTempPath();

    if (!Folder.EndsWith("\\"))
        Folder += "\\";

    return Folder;
}

Keywords: C#, Temp

Codeblog